Ondernemen in Cultuur

  • Cultureel Initiatief staat voor cultureel ondernemerschap, beleid- en strategieontwikkeling voor fondsen-, leden-, vriendenwerving en het vergroten van zichtbaarheid van culturele instellingen. Een strategisch netwerk en enthousiasme faciliteert het vermogen om partijen te verbinden. Creatief qua insteek, maar zakelijk in de uitvoering. Plannen zijn origineel en vernieuwend, scherp, verbindend en praktisch uitvoerbaar. 

Het Obrecht Diner

Het Obrecht Diner


Voor de Obrechtkerk in Amsterdam nam Susanne het initiatief voor een fondsenwervend diner, Het Obrecht Diner. Ze verzamelde een team van vrijwilligers om zich heen die gezamenlijk een bijzonder 'zwevend' diner organiseerde in de kerk. Ron Blaauw kookte, Tooske Ragas presenteerde en ook oa. Martijn Krabbé en Sheila de Vries werkten mee.
De opbrengst van 265.000,- euro kwam volledig ten goede aan de restauratie.

Stichting Matthäus Amsterdam

Stichting Matthäus Amsterdam

Vorig jaar nam Susanne als directeur van Stichting Matthäus Amsterdam het initiatief voor een uitvoering van een Matthäus Passion in de Obrechtkerk. De vernieuwende uitvoering was verkort met toevoeging van beelden. Op 3 april 2012 beleefden in een uitverkochte kerk 1.100 mensen een indrukwekkende uitvoering door het Toonkunstkoor Amsterdam, Holland Symfonia en de kinderen van de kathedrale koorschool St Bavo.

Stichting Matthäus Amsterdam organiseerde tevens De Kinder Matthäus.